Integritetspolicy
World Tourism Portal

Integritetspolicy

World Tourism Portal Integritetspolicy

World Tourism Portal Begränsad ("oss", "vi" eller "vår") driver https://worldtourismportal.com webbplats ("tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den dataen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i vår Köp- och leveransvillkor.

Definitioner:

 Personuppgifter

Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata

Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies

Cookies är små bitar av data lagrade på en användares enhet.

Data Controller

Med dataansvarig avses en person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer syftet för och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas. För syftet med denna integritetspolicy är vi dataansvarig för dina uppgifter.

Dataprocessor (eller tjänsteleverantörer)

Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) betyder en person (annan än en anställd hos datakontrollanten) som behandlar uppgifterna för datakontrollören.

Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.

registrerade

Dataämne är en levande individ som är föremål för personuppgifter.

Användare

Användaren är den person som använder vår tjänst. Användaren motsvarar datafältet, som är föremål för personuppgifter.

Informationsinsamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data som samlas in personuppgifter

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“Personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till: E-postadress - Förnamn och efternamn - Telefonnummer  

Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsförings- eller marknadsföringsmaterial och annan information som kan vara av intresse för dig ur ett legitimt affärsintresseperspektiv. Du kan välja att inte ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller anvisningarna i alla e-postmeddelanden vi skickar.

Användningsdata

Vi kan också samla information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Tracking & Cookies Data

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Användning av data

World Tourism Portal använder insamlade data för olika ändamål:

Att tillhandahålla och behålla vår service

Att meddela dig om ändringar i vår tjänst

För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det

För att ge kundsupport

Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service

Att övervaka användningen av vår service

För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem

Ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om du inte har valt att inte få sådan information

Retention av data

World Tourism Portal kommer att behålla dina personuppgifter bara så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

World Tourism Portal kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tid, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

World Tourism Portal kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Upplämnande av data

Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter, World Tourism Portal kan krävas att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

World Tourism Portal får avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

Att följa en lagstadgad skyldighet

För att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Blackhawk Intelligence Limited

Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten

För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten

Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

Dina rättigheter

World Tourism Portal syftar till att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss. Under vissa omständigheter har du rätten:

För att få tillgång till och ta emot en kopia av personuppgifter vi håller om dig

Att korrigera alla personuppgifter som du har om är felaktiga. För att begära radering av personuppgifter som innehas om dig

Du har rätt till dataportabilitet för den information du tillhandahåller World Tourism Portal. Du kan begära att få en kopia av dina personuppgifter i ett vanligt elektroniskt format så att du kan hantera och flytta dem.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Service Providers"), för att tillhandahålla Tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behavioral Remarketing

World Tourism Portal använder ommarknadsföringstjänster för att annonsera på tredjepartswebbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserade på dina tidigare besök i vår tjänst.

Google AdWords

Google AdWords remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc.

Du kan välja bort Google Analytics för Display Advertising och anpassa annonser i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/authenticated . Google rekommenderar också att du installerar Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din webbläsare. Google Analytics Opt-out Browser Add-on ger besökare möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analytics. För mer information om Googles sekretesspraxis, besök Googles webbplats för sekretess och villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Twitter

Twitter-remarketingtjänsten tillhandahålls av Twitter Inc.

Du kan välja bort Twitter-intressebaserade annonser genom att följa deras instruktioner: https://help.twitter.com/en/safety-and-security/privacy-controls-for-tailored-ads . Du kan lära dig mer om sekretesspraxis och policyer på Twitter genom att besöka deras sekretesspolicy-sida: https://twitter.com/en/privacy

Facebook

Facebook-ommarknadsföringstjänst tillhandahålls av Facebook Inc. Du kan lära dig mer om intressebaserad reklam från Facebook genom att besöka den här sidan:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

För att välja bort från Facebooks intressebaserade annonser följer du instruktionerna från Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217 . För mer information om sekretesspraxis på Facebook, besök Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår tjänst adresserar inte någon under 18 ("Barn"). Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 18. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrars samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida. Du rekommenderas att granska denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på denna sida.

Kontakta Oss

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via e-post på:

info@worldtourismportal.com